Stichting Satori

Aard der activiteiten van stichting Satori
De Stichting stelt zich ten doel (dans)producties te maken en programma’s te ontwikkelen in de ruimste zin des woords.
De Stichting is op 3 juni 1991 voor onbepaalde tijd opgericht en ingeschreven in het
Stichtingenregister te Amsterdam onder nummer 41210569.
Vanaf 2012 ligt de nadruk vooral op dans en talent ontwikkeling en doet de stichting onderzoek naar mogelijke nieuwe manieren van verbinden van dans met publiek. In dit kader werkt de stichting dan ook aan het opstarten van een nationaal netwerk/platform.
Verder wordt er gekeken naar internationale netwerken, de zichtbaarheid van talent te vergroten, de kennis te vergroten en te delen en de mogelijkheden te vergroten voor innovatieve kunstvormen.

Adres en gegevens:

Post- en bezoekadres: Donker Curtiusstraat 93, 1051 MC Amsterdam

Personeel
De stichting werkt alleen met tijdelijke contracten, dit is ook passend gezien de aard van de werkzaamheden.
In samenhang met de arbeidsovereenkomsten wordt inzake het onderzoek een presentatiemiddel bepaald.
Administratie
De administratie en het opstellen van de jaarrekening wordt gedaan door de pennningmeester: Wim Bogerd.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2016
Voorzitter: De heer S. Oosterloo
Penningmeester: De heer W. Bogerd
Leden: Mevrouw K.W. de Chatel

Bestuurders zijn onbezoldigd.
Overigen:
RSIN 00987.12.14
SBI code 90011; beoefening van podiumkunsten

Financiƫle verantwoording 2012

Balans stichting Satori w&v 2016